top of page

​LOGO DESIGN SERVICE

     บริการออกแบบ โลโก้ จัดวางองค์ประกอบชื่อแบรนด์ โทนสี สร้างสัญลักษณ์ ให้เป็นเครื่องหมายตัวแทนของ ร้านค้า ออกแบบให้สอดคล้องกับ Concept ของร้านเพื่อให้ผู้พบเห็นจดจำง่าย

✔️ สร้างภาพจำให้กับแบรนด์ และเอกลักษณ์ของธุรกิจ

✔️ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์

✔️ เพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ และเป็นที่จดจำง่ายต่อกลุ่มลูกค้า

Work Process

ในการะบวนการออกแบบ LOGO ใช้ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน

รับข้อมูลความต้องการออกแบบจากลูกค้า​

- ชื่อแบรนด์

- โทนสี

- สัญลักษณ์

- Ref. (ถ้าหากลูกค้ามี)

รับข้อมูลจากลูกค้า

ออกแบบ

ออกแบบตามข้อมูล ทีมออกแบบ

จะออกแบบ 1-3 Option

ให้ลูกค้าเลือกมา 1 Option

เพื่อพัฒนาต่อ

* จำนวน Option ตาม Package

ปรับแก้ไขตามคอมเม้น

รับคอมเม้น และพัฒนาต่อจาก Option ที่ลูกค้าเลือก

* จำนวนแก้ไขตาม Package

ส่งไฟล์

เมื่อแบบสมบูรณ์ ทีมงนาจะรวมไฟล์ AI , PSD , PNG , JPG และส่งให้ลูกค้าตาม Email ที่ลูกคต้าแจ้ง

* ไฟล์ที่ได้รับตาม Package

bottom of page